Klachtenregeling

Crowe Contour wil haar klanten, relaties en personeel altijd en zo goed mogelijk van dienst zijn.

Mocht de dienstverlening of samenwerking niet aan uw wens voldoen, dan is het verstandig uw reactie direct bespreekbaar te maken met de betreffende persoon en/of uw contactpersoon. Klachten van zeer geringe aard kunnen buiten beschouwing gelaten worden, met name als deze snel en naar tevredenheid van de persoon opgelost kunnen worden. In overige gevallen of wanneer de oplossing voor u niet bevredigend is, heeft u de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Crowe Contour via onze website. Uw klacht kan mede aanleiding zijn onze dienstverlening te verbeteren en waar het nodig is maatregelen te nemen om procedures/processen, werkwijzen en/of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Het melden van een klacht

Via de website 
Ga naar Contact. Gebruik het contactformulier op deze website om uw klacht aan ons door te geven. 

Per email
U kunt uw klacht ook naar ons mailen via het mailadres [email protected]. Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

  • uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw telefoonnummer en/of uw emailadres;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • de naam van de vestiging en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • de aard van de klacht;
  • wanneer de klacht ontstond;
  • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

De behandeling van uw klacht

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht schriftelijk bevestigen.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt overleg gevoerd met de klager. Dit overleg dient er onder andere toe om vast te stellen of de klacht door middel van bemiddeling kan worden afgehandeld en om vast te stellen in hoeverre de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt.

In bepaalde gevallen kan het onvermijdelijk zijn, extern advies in te winnen. U kan worden gevraagd kopieën van relevante documenten in te dienen.

Het volledig gevolgde traject en alle gevoerde correspondentie wordt gedetailleerd vastgelegd in het dossier ‘Klachtenbehandeling’. Deze gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Wij waarderen het zeer dat u ons laat weten wanneer u een klacht heeft. Wij nemen gegronde klachten mee naar de toekomst en doen ons uiterste best herhaling te voorkomen. Wij proberen van onze fouten te leren en zullen uw klacht serieus behandelen.

Met vriendelijke groet,
​Crowe Contour