De toekomst van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

4 mei 2021

Om de continuïteit van ondernemingen niet in gevaar te brengen bij opvolging bestaan er (onder voorwaarden) fiscale faciliteiten. Op grond hiervan wordt de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de opvolger (uitstel van heffing) én wordt er voor de erf- of schenkbelasting een vrijstelling verleend (afstel van heffing). De vrijstelling van erf- en schenkbelasting bedraagt tot een waarde van een onderneming van € 1.119.845 100% en daarboven 83%. Bij het hoogste tarief van de erf- en schenkbelasting voor kinderen van 20% betekent dit dat de maximale heffing effectief 3,4% bedraagt.

De vrijstelling wordt door enkele politieke partijen als hoog en ruim ervaren. Daar komt bij dat de faciliteit in het leven is geroepen om de continuïteit van ondernemingen niet in gevaar te brengen, terwijl ook (vele) ondernemingen die in het geheel geen continuïteitsproblemen zouden kennen ook in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Voorgaande is dan ook de reden dat voornoemde fiscale regeling op de politieke agenda staat. Afhankelijk van het te vormen kabinet bestaat er dus ook een kans dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit binnen afzienbare tijd wordt aangepast (lees: versoberd of zelfs afgeschaft). In dat kader kan het goed zijn om nu al stappen te ondernemen voor een eventuele bedrijfsoverdracht (naar kinderen).


Is er dan enkel ‘slecht’ nieuws omtrent de bedrijfsopvolgingsfaciliteit? Nee, dat niet.

Enkel ondernemingen die een materiële onderneming drijven komen in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, beleggingen kwalificeren niet. In de praktijk ontstaat vaak de discussie met de belastingdienst of bepaalde vastgoedactiviteiten als onderneming of als belegging worden gezien. In het verleden trok de belastingdienst bij de rechter vaak aan het langste eind. Recent heeft de Hoge Raad echter een interessante uitspraak die de belastingplichtige weer meer ruimte biedt om zijn vastgoedactiviteiten onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te scharen. Voor zolang als hetduurt…

Heeft u vragen of de toepassing en het benutten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in uw geval, neem dan contact met ons op.

Sander Bongers MSc

Sander Blog van: Sander