Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

15 juli 2020

Tussen alle fiscale coronamaatregelen door is er gewerkt aan de afronding van een rapport ter verbetering en vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Dit rapport heeft de naam “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” en geeft een scala van 169 aanbevelingen (los van politieke voorkeur) die voortkomen uit zeven gesignaleerde knelpunten.

Het rapport bevat veel aanbevelingen, onder andere wat betreft de verdeling van de heffing (over vermogen, arbeid en consumptie/vervuiling). De rode draad in het rapport is om meer belasting te heffen over consumptie/vervuiling en vermogen en minder over arbeid.

Dat ons stelsel aan vervanging toe is, is duidelijk. De laatste jaren heeft veelvuldig sturende of herstellende reparatiewetgeving plaatsgevonden. Dit heeft er enerzijds toe geleid dat het stelsel uitgeput is en anderzijds dat belastingplichtigen door de vele jaarlijkse wijzigingen steeds minder kunnen vertrouwen op in eerdere jaren gemaakte wetgeving, hetgeen slecht is voor de rechtszekerheid.

Er worden in het rapport o.a. specifieke beleidsopties voorgesteld op het gebied van ondernemersfaciliteiten, de eigen woning, de box 3 heffing en het lenen van de eigen B.V. Voor dit laatste is overigens al een wetsvoorstel ingediend. Deze wet omtrent het excessief lenen zou in 2022 worden ingevoerd, maar is vanwege de coronacrisis al uitgesteld naar 2023.

Met de hypotheekrenteaftrek loopt Nederland internationaal gezien uit de pas. Wat betreft de eigen woning worden daarom de opties voorgelegd om deze in box 3 te belasten (met een bepaalde vrijstelling), in box 1 te laten met verdergaande beperkingen van de hypotheekrenteaftrek of zelfs volledig te defiscaliseren (waardoor de eigen woning voor de belastingheffing niet meer van belang is).

De toekomst zal uitwijzen wanneer er een nieuw belastingstelsel zal worden ingevoerd. De coronacrisis kan ervoor zorgen dat er verder uitstel plaats zal vinden, maar het kan ook juist een tijd zijn waardoor gewenste veranderingen sneller aangepakt gaan worden. We wachten in spanning af wat het wordt!

Mocht u vragen hebben over fiscale veranderingen en de gevolgen voor uw situatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Sander Bongers Msc

Sander Blog van: Sander