Betalingsregeling coronaschulden

28 september 2021

Aan het bijzonder uitstel van betaling in het kader van corona komt op 1 oktober 2021 een einde. Vanaf deze datum moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer tijdig worden voldaan.

Miranda Blog van: Miranda

Afbetaling van de opgebouwde schuld start op 1 oktober 2022. De aflossing dient in 60 gelijke maandelijkse termijnen plaats te vinden zodat de belastingschulden uiterlijk 1 oktober 2027 zijn afgelost. 

Mocht je niet in staat zijn om op 1 oktober 2022 te starten met aflossen dan kan in overleg later worden gestart, de einddatum blijft 1 oktober 2027.

Let op; als je vanaf 1 oktober niet op tijd je aangifte doet of betaald kom je formeel niet meer in aanmerking voor de betalingsregeling. Het is dus belangrijk om al met de Belastingdienst in contact te treden zodra je niet aan je lopende verplichtingen kunt voldoen. 

De ontvanger kan anders de betalingsregeling weigeren of beëindigen. De ontvanger zal je voorafgaand aan de beëindiging of weigering hiervan in kennis stellen en een termijn van 14 dagen geven om wel weer aan de voorwaarden te voldoen. 

Wanneer met de Belastingdienst niet tot een maatwerkoplossing wordt gekomen heb je na het beëindigen of weigeren van de betalingsregeling nog 10 dagen om de nieuwe belastingschuld + de opgebouwde coronaschuld te voldoen. 

Binnen deze 10 dagen kun je als belastingplichtige ook nog in beroep bij de directeur Belastingen. De directeur zal dan toetsen of de ontvanger het beleid juist heeft uitgevoerd. Als die vindt dat dat zo is, dan is het wachten totdat de deurwaarder op de stoep staat. 

Tegen het beëindigen of weigeren van een betalingsregeling staat op dit moment nog geen beroep open bij de belastingrechter, dus ben je overgeleverd aan de mening van de Belastingdienst. Daarom is het van belang bij (nieuwe) betalingsproblemen proactief  contact op te nemen met de Belastingdienst om problemen te voorkomen.

De Belastingdienst voert het beleid dat er geen betalingsregeling wordt toegekend als de belangen van de Staat zich tegen een betalingsregeling verzetten.